Demararea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare prin fonduri europene nerambursabile sau fonduri guvernamentale;

Acest obiectiv de investiții a făcut parte din contractul de lucrări „VN-CL-04 Rețele apă și canalizare în gruparea Adjud”, din cadrul proiectului regional „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, Județul Vrancea – Etapa a II-a”, având ca dată de început 18.09.2018. Termenul de execuție a lucrărilor din cadrul acestui contract a fost de 20 de luni, drept urmare, în septembrie 2020, lucrările trebuiau să fie finalizate, însă, fiecare locuitor al orașului cunoaște stadiul real al lucrărilor, cât și calitatea apei potabile din Adjud.

Ca și soluție la finalizarea lucrărilor de extindere și modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, a îmbunătățirii calității apei potabile, PNL-Organizația Adjud va avea ca principal obiectiv implementarea invesțiilor de extindere și modernizare prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Spre deosebire de alte investiții, CNI realizează singură toate proiectele, în sensul că preia obiectivele care sunt aprobate la finanțare, organizează licitațiile și supraveghează derularea lucrărilor până la finalizare. După aceea, obiectivele respective sunt predate înapoi autorităților locale. La acest proiect autoritățile locale nu trebuie să asigure cofinanțare, toți banii necesari fiind asigurați de către CNI.

Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, pentru finanțarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban, cât și 250 milioane lei pentru 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă.

Demararea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze naturale prin fonduri europene nerambursabile sau fonduri guvernamentale;

Obiectivul nostru este să extindem reţelele de gaz, magistralele, astfel încât să permitem accesul la gaz tuturor gospodăriilor locale, atât în oraș, cât și în cartierele aferente. Dezvoltarea reţelei de gaz natural face parte din programul nostru de dezvoltare a infrastructurii.

Comisia Europeană a aprobat finanţarea extinderii reţelei de distribuţie a gazelor naturale din România prin decizia 4460 din 07/07/2020. Programul Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020, va avea o alocare totală de 1 miliard de euro. Va fi finanțat pe parcursul a două perioade de programare: 200 milioane euro în timpul actualului Cadru Financiar Multianual (2014-2020), prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și 800 milioane euro în viitorul exercițiu financiar 2021-2027, prin intermediul Programului Operațional Transport.

În conformitate cu Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cap. IV, art. 19. (8): Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanțarea înființării și extinderii rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor la sistemul național de transport gaze naturale, precum și alte investiții stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Astfel, banii necesari pentru extinderea rețelelor de gaze sunt asigurați atât din taxele încasate de statul român din exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, cât și din fonduri europene nerambursabile.

Demararea lucrărilor de asfaltare a străzilor prin fonduri europene nerambursabile sau fonduri guvernamentale;

Gradul de degradare a drumurilor din cauza lipsei de implicare a autorităților locale, a lipsei proiectelor de reparații și modernizare a străzilor, a lucrărilor începute și neterminate, care au afectat localitatea noastră, cât și nevoia de a avea drumuri bune, care să deservească populația, ne obligă la găsirea de soluții concrete și durabile.

Așadar, având în vedere faptul că în perioada 2021-2027, Guvernul, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației își propune să reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei și 7.000 de km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei, Primăria Adjud, cu o conducere din partea PNL, va aduce pentru locuitorii orașului proiecte desfășurate prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Compania Națională de Investiții se va ocupa de implementarea proiectului și de toate procedurile ce țin de licitația publică și de atribuirea contractelor. De dirigenția proiectului, de calitatea lucrărilor, se ocupă specialiștii de la CNI. La acest proiect autoritățile locale nu trebuie să asigure cofinanțare, toți banii necesari fiind asigurați de către CNI.

Menționăm că, pe lângă fondurile acordate de către CNI, prioritatea noastră va fi atragerea fondurilor europene nerambursabile, în vederea asfaltării tuturor străzilor.

Urgentarea începerii lucrărilor la șoseaua de centură a municipiului Adjud;

Centura municipiului Adjud va fi prinsă în Bugetul Național, aferent anului 2021. În acest sens parlamentarii PNL Vrancea au realizat un amendament care o să fie depus în momentul realizării proiectului de buget.

Adoptarea unor măsuri de fluidizare a traficului în municipiu, astfel încât timpul de tranzitare a orașului să fie cât mai scurt;

În vederea fluidizării traficului din municipiu, până la finalizarea șoselei de centură, echipa PNL Adjud propune montarea de semafoare sincronizate la următoarele treceri de pietoni: Banca Transilvania, florărie, Poliție, Motel. Această soluție va fi implementată după ce o să ne consultăm cu Poliția municipiului Adjud.

Actualizarea urgentă a Planului Urbanistic General al municipiului Adjud;

Reînființarea Biroului de Urbanism prin angajarea unui arhitect în condițiile legii, astfel încât adjudenii să nu mai meargă la Focșani pentru Certificate de Urbanism și Autorizație de construcție;

Constituirea unei echipe de specialiști care să verifice legalitatea extinderii construcțiilor aferente spațiilor comerciale de pe domeniul public;

Implementarea prin fonduri europene nerambursabile a unui proiect de iluminat public inteligent;

Inițierea demersurilor necesare pentru izolarea termică a instituțiilor publice, a locuințelor, refacerea fațadelor și igienizarea subsolurilor tuturor blocurilor;

Identificarea unui spațiu în Parcul Municipal Adjud unde să se monteze 4 - 5 căsuțe din lemn, toate să aibă aceeași arhitectură care, ulterior, să fie închiriate prin licitație publică;

Finalizarea noului sediu al Primăriei Adjud, din Parcul Municipal;

Finalizarea noului sediu al Primăriei Adjud din zona parc este un alt proiect care se va concretiza sub administrația PNL. Lucrările Primăriei municipiului Adjud, zona parc, au început încă din anul 1991 însă, din lipsă de fonduri, investiția a fost sistată. Cu o suprafață construită totală de 1659 metri pătrați, noul sediu al Primăriei părea să prindă viață în anul 2008, când au fost reluate lucrările de reabilitare și modernizare a Primăriei de către administrația locală, însă, și de această dată, inițiativele administrației de atunci s-au soldat cu un eșec. Așteptările populației orașului în privința acestei clădiri sunt mari, fiindcă sediul Primăriei unui oraș reprezintă oglinda administrației locale și, implicit, a comunității. Parcul Adjud, principalul spațiu de socializare și de relaxare, are de suferit enorm de pe urma acestei clădiri lăsate în paragină, cu un aspect dezolant. Mai mult, cetățenii orașului ar putea beneficia de diverse servicii oferite de spațiul generos al viitoarei Primării. Proiectele începute și nefinalizate se vor concretiza sub administrația liberală, având susținerea fermă a MLPDA, condus de liberalul vrâncean Ion Ștefan. Finanțarea va fi asigurată, de asemenea, prin CNI. O să urmărim îndeaproape întocmirea documentației necesare și vom face demersuri pentru atingerea acestui obiectiv într-un timp cât mai scurt.

Realizarea unui proiect cu finanțare europeană în vederea modernizării pieței;

PNL Adjud susţine necesitatea modernizării pieţei agroalimentare din municipiul Adjud prin realizarea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile. Actuala piață agroalimentară este depașită atât din punctul de vedere al infrastructurii, cât şi din punctul de vedere al igienei.

Piața agroalimentară nu asigură condițiile minime necesare atât comercianților, cât și clienților, aceștia fiind nevoiţi să îndure frigul sau căldura insuportabilă. În piață îşi desfașoară activitatea producătorii din satele din zonă, şi nu numai.

Identificarea unor locații în vederea montării de toalete publice ecologice și igienizarea periodică a tuturor toaletelor publice;

Elaborarea de reguli referitoare la estetica și funcționalitatea urbană;

Realizarea unei piste pentru biciclete care să facă legătura între Adjud și cartierele Adjudu Vechi și Burcioaia;

Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice de interes public necesară pentru racordarea consumatorilor din cartierul Boșcani.

Citește și..