Identificarea unui teren de minimum 5ha, în vederea realizării unui Parc Industrial;

Parcul industrial este o zonă special amenajată în scopul dezvoltării industriale, realizată și condusă de către o companie specializată, al cărei acționar principal este Primăria sau Consiliul Județean. Suprafața minimă în vederea realizării parcului industrial este de minim 5ha. Acesta trebuie să aiba acces la un drum european, național, județean sau la șoseaua de centură. Principalul avantaj al UAT-ului în realizarea parcului industrial o reprezintă crearea de noi locuri de muncă în sectorul privat.

Principalele avantaje ale societăților care își desfășoară activitatea într-un astfel de parc industrial sunt următoarele:

  • scutirea conform codului fiscal a impozitelor și taxelor pentru terenuri și clădiri;
  • scutirea cu acordul UAT-ului a taxelor pentru autorizațiile de construcție necesare și pentru taxele de dezafectare;
  • consultanță gratuită oferită de către administratorii parcului pentru obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și a altor documente necesare pentru desfășurarea activității în cadrul parcului industrial;
  • datorită faptului că nu se plătesc taxe, valoarea chiriilor este minimă și acoperă, în majoritatea cazurilor, cheltuielile de funcționare și o marjă minimă de profit.

Atragerea și alocarea de fonduri pentru construirea de locuințe tip ANL;

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) s-a înființat în baza Legii nr.152/1998 pentru dezvoltarea construcției de locuințe la nivel național și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ca instituție de interes public cu personalitate juridică.

Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile locale/centrale, cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare.

Locuințele ANL vor fi acordate transparent, în funcție de punctajul obținut, tabelul cu ordinea la zi a solicitanților fiind actualizat periodic și afișat la sediul Primăriei, cât și pe platforma online a Primăriei.

Sprijinirea mediului de afaceri prin înființarea de clase profesionale ce pregătesc elevii în domeniile solicitate de aceștia;

Atragerea și susținerea investitorilor prin acordarea de facilități fiscale, acordarea de terenuri și utilități;

Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor prin modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere video existent, prin montarea de camere video moderne și performante în tot orașul Adjud și printr-o colaborare mai eficientă cu Poliția și Jandarmeria în acțiunile de prevenire și combatere a infracționalității;

Montarea de limitatoare de viteză în zona școlilor, grădinițelor și a locurilor de joacă pentru copii;

Crearea unui colectiv de specialiști care va elabora proiectele de investiții și de execuție, având ca scop minimizarea costurilor și îmbunătățirea calității lucrărilor;

Implementarea Bugetării Participative;

Bugetul participativ este un proces care permite implicarea cetăţenilor în a lua decizii, nu în a fi doar consultaţi, cu privire la modul în care se redistribuie resursele oraşului.

Bugetarea participativă urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii din oraşul nostru, prin încurajarea cetăţenilor să se implice în definirea priorităţilor şi a obiectivelor de investiţii.

Este un proces deschis şi transparent, prin care membrii comunităţii se implică direct în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor din bugetul local.

Procesul de Bugetare participativă va fi implementat pentru prima dată în municipiul Adjud în anul 2021, printr-un proiect pilot care se va desfăşura în Municipiul Adjud și localitățile aparţinătoare: Adjudu Vechi, Șișcani și Burcioaia.

Ne dorim ca banii încasați anul acesta, din taxe și impozite de la locuitorii cartierelor menționate mai sus, să se reîntoarcă în aceste cartiere sub formă de investiții în anul 2021, în baza unor proiecte  propuse de către locuitorii fiecărui cartier.

Evidențiez că pentru municipiul Adjud, în vederea realizării procesului de Bugetare participativă o să se dubleze veniturile din taxe și impozite aferente cartierului Adjudu Vechi.

Astfel, cetăţenii pot avea propuneri de proiecte care să contribuie la îmbunăţirea zonei în care aceştia locuiesc.

Expertizarea structurilor Primăriei pentru optimizarea atribuțiilor funcționarilor, stabilirea unor criterii de performanță pentru salarizare și promovare;

Elaborarea unei analize privind categoriile de fonduri europene nerambursabile care pot fi atrase, date fiind schimbările din noul Cadru Financiar Multianual (2021-2027) al Uniunii Europene.

Citește și..